Regels en Bestuur

Alle kroegen en discotheken hebben regels. Dit geldt ook voor het STAJ. Alle barvrijwilligers zijn op de hoogte van deze regels en zullen dit ook goed handhaven. Een overzicht van de belangrijkste (huis)regels van het STAJ:
  • Geen alcohol onder de 18 jaar
  • Geen agressiviteit tegen bezoekers, vrijwilligers of omwonenden (verbaal dan wel non-verbaal);
  • Vernieling van eigendommen van het jeugdhonk worden in rekening gebracht;
  • Drank dient binnen het jeugdhonk genuttigd te worden;
  • Het meenemen of gebruiken van drugs in en rond het jeugdhonk is verboden;
  • De barvrijwilligers moeten drank weigeren aan mensen die reeds onder invloed zijn van dusdanig veel alcohol dat dit overlast veroorzaakt aan anderen (andere bezoekers, vrijwilligers of omwonenden).
Grove overtreding van de regels leidt tot een sanctie beslist door het bestuur; daarnaast worden eventueel de ouders ingelicht. STAJ is niet aansprakelijk voor vernielingen, verlies of diefstal van eigendommen van de bezoekers. Daarbij zijn bezoekers verantwoordelijk voor eigen daden en woorden.

Tijdens de openingstijden is er meestal een bestuurslid aanwezig. Bestuursleden zijn:
Jan Vledder, Mardjantie Kneefel, Deirdre Fokkinga, Tjerk Wassenaar, Lisanne Litzouw en Sybrichje Muskens.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onze contact pagina.